Cầu 10 Con Lô Supper VIP MB,500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :21-02-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Dàn lô 10 con Kết quả Theo
21-02-19
20-02-1933,71,55,44,32,64,98,22,49,13Ăn 64,32,55,98,33,44,71,22377
19-02-1982,34,49,89,65,52,88,55,28,33Ăn 89,52,65,34,82,88,55,49355
18-02-1930,33,35,26,27,21,90,09,01,36Ăn 09,21,35,27,26,90,33,30348
17-02-1936,65,97,86,12,13,70,67,28,37Ăn 86,97,70,65,12,67,13,36355
16-02-1927,12,26,68,51,49,55,30,28,99Ăn 51,30,68,49,27,26,12,55336
15-02-1985,35,77,11,27,18,01,72,03,82Ăn 11396
14-02-1962,78,53,92,38,29,87,39,41,10Ăn 29,38,10,53,62,87,39,78,92,41385
13-02-1993,91,36,28,15,97,41,77,56,07Ăn 91,97,15,28,41,36,93,77370
12-02-1969,38,53,17,77,46,43,16,59,79Ăn 53,77,46,69,17,38,43367
11-02-1949,15,46,17,04,20,59,44,01,25Ăn 59,49,01,04,20,15,25,46,44,17397
10-02-1987,64,96,42,44,89,40,51,07,78Ăn 64,42,87,40,96,89,44387
09-02-1972,65,17,24,26,07,32,46,59,31Ăn 26,65,32,17,72,59,07,24,46392
08-02-1963,39,24,15,22,74,91,32,80,67Ăn 22,39,91,63,74,24,15350
07-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
06-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
05-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
04-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
03-02-1908,28,01,54,76,83,69,07,55,88Ăn 69,83,54,07,01,28,76,55,08383
02-02-1946,30,21,43,31,88,22,44,19,52Ăn 43,30,44,46,19,31,21,22,88351
01-02-1950,52,43,22,70,17,39,51,56,86Ăn 43,70,39,17,22,50,52344
31-01-1943,20,79,22,25,83,99,54,95,29Ăn 22,43,25,83,54,79,20,99364
30-01-1915,07,40,08,20,03,93,26,52,74Ăn 93,03,15,40,07,20,08342
29-01-1919,72,52,91,08,15,41,58,36,22Ăn 19,91,41,52,08,15,72331
28-01-1969,67,07,59,19,91,97,86,79,16Ăn 91,97,67,07,69,79,86,59,19366
27-01-1924,06,15,03,49,22,57,05,84,09Ăn 49,05,84,09,15,57,24,22,03,06353
26-01-1965,42,59,91,35,25,11,29,33,78Ăn 35,29,42,59,91,11,25,65,33363
25-01-1990,23,01,22,96,52,61,97,02,51Ăn 52,01,96,61,97,22,90,23388
24-01-1963,47,33,57,11,62,24,46,06,49Ăn 47,46,57,63,49,62,06,11,33,24374
23-01-1926,22,70,50,19,11,14,29,46,74Ăn 19,26,14,70,50,11,22367
22-01-1934,58,16,52,75,68,73,79,03,97Ăn 34,58,52,03,16,73,75,79,68,97363
21-01-1939,87,29,17,89,97,14,05,53,56Ăn 14,89,05,29,97,53,17,87,39341
20-01-1953,04,07,98,42,59,18,63,33,16Trượt383
19-01-1967,64,57,26,85,38,36,53,61,41Ăn 67,26,53,38,57,36,64,85344